ru
cn
en
Sergi

 

2930
bay, 1990
行 Toporbay
159-159-183-19,5

發祥地: Russia, Stavropol stud

969 Rokot
bay, 1974
902 Kyrgy
g.palomino, 1968
778 Murgab 435 Karamashal
1307 Moskva
1483 Delegatka 375 Dor Kush
1361 Tihaja
1842 Rovshan
bay, 1965
828 Fakirpelvan 629 Fakir Sulu
647 Egoza
1388 Frakzia 429 Kara Sur
 Falmarzan
2445 Sania
bay, 1984
919 Sere
g.buckskin, 1965
579 Sinok 213 Sapar Khan
351 Pel
1195 Enish 435 Karamashal
1389 Hasma
1744 Gulnag
bay, 1975
883 Kaltaman 828 Fakirpelvan
1281 Kyrmyzy
1159 Guljalek 834 Fed
1388 Frakzia

联系人

电话。:
+7 (985) 764 26 26
电子邮件:
info@geliteke.com
地址:
卡卢加地区.