ru
cn
en
Karat O'Vadan

 

, 2015
line 


1529 Kayumars, 2007 1226 Maidan 6
g.buckskin, 1990
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2003 Melegyl 927 Fakel
1600 Mahim
2757 Karagyez, 1990 870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantia 7
1976 Karmen 970 Sandzhar
1547 Karusel
 Rukan, 2009 1522 Karakum, 1998 1101 Turali 935 Yulduz
1685 Fakia
2314 Kamina 870 Garem 11
1976 Karmen
3883 Rejkhan, 2002 1752 Shatlyk 1187 Dzhuma
2921 Sabyr
2014 Mushmula 960 Muhtar
1305 Moroshka

Contacts

tel.:
+7 (985) 764 26 26
e-mail:
info@geliteke.com
address:
Kaluzhskaya obl.